เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซี.วา. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประวัติความเป็นมา
            บริษัท ซี.วา. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จัดตั้งเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00(สองล้านบาทถ้วน) สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 922/3 หมู่ 5ซอยแบริ่ง ถนนสุขุมวิท 107ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 

            บริษัท ซี.วา. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารยี่ห้อ MAUTING,PA  Packaging Automation ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให้บริการติดตั้งเครื่องจักรทั่วไป และจัดหาเครื่องจักรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารมือสอง

ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

นายอนุชา iwc fake watches บือขุนทด   

            ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารกว่า 20ปี ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองจากต่างประเทศ

Product
replica orologi orologi replica replica watches replica watches uk rolex replica watches
replica orologi fake handbags orologi replica
repliche orologi rolex falsi replique montre
replica handbags falsi orologi replica hublot